Vist us on
Ayursattva

Blog Archives

Role of Ayurved Sattvavajay in pregnancy – Vd Uma

May 9th, 2021 by  / Total comments: 2
On the occasion of Mother’s Day, what would be the best gift that can surprise everyone and give them peace of mind apart from mothers or new mothers.And this is the reason for this blog. Nowadays every couple is aware about having healthy progeny which is said to be achieved through various established treatments in […]
Read More

Benefits of Sattvavajay – Vd Uma Bhoir

May 4th, 2021 by  / Total comments: 3
Benefits of Satwavajay chikitsa Health is a state of physical, mental, and social well-being in which disease and infirmity are absent. But in today’s busy world we have lost the synchronization of body, mind, and soul. We cook food while taking our kid’s homework. We plan our day while dusting the house along with listening […]
Read More

ध्यानाचा सराव

April 6th, 2020 by  / Total comments: 11
वर्तन चिकित्सेतील सिद्धान्तानुसार एखाद्या व्यक्तीचे ‘कंडिशनिंग’ झालेले असेल, तर त्याची प्रतिक्रिया चाकोरीबद्ध असते. हे ‘कंडिशनिंग’ बदलण्याचा किंवा स्वच्छ करण्याचा एक उपाय साक्षीध्यान हा आहे. ध्यान ही अंधश्रद्धा आहे, असा अनेक विज्ञानवाद्यांचा दृढविश्वास असतो. तर आध्यात्मिक माणसांना ‘ध्यान’ या शब्दाविषयी प्रेम असते; पण ध्यानाची दीक्षा आध्यात्मिक गुरूंकडूनच घ्यावी, असा त्यांचा आग्रह असतो. गुरूकृपेशिवाय ध्यान लागत नाही, […]
Read More

रोगांचे कारण

March 17th, 2020 by  / Total comments: 4
माणूस भावनेच्या आवेगात चुकीची कृती करतो त्याला सत्त्वावजय चिकित्सेत प्रज्ञापराध म्हणतात. साऱ्या शारीरिक आणि मानसिक आजारांचे ते एक कारण आहे. याचे तीन घटक आहेत. पहिला घटक म्हणजे काय योग्य आणि काय अयोग्य हे बुध्दीला कळलेले नसते. विचारांचा आणि भावनांचा परिणाम शरीर मनावर कसा होतो, तणावाचे दुष्परिणाम कोणते आहेत, ते कसे कमी करता येतात याची माहिती […]
Read More

साक्षी

March 17th, 2020 by  / Total comments: 7
मी मेंदूचा गुलाम नसून स्वामी आहे, ‘मी’ मनातील भावना बदलल्या की मेंदूतील रसायने बदलू शकतात. या ठिकाणी ‘मी’ म्हणजे कोण असा प्रश्न निर्माण होतो. तत्वज्ञानाची चर्चा न करता या ‘मी’ ला साक्षीभाव, ओब्सर्विंग सेल्फ म्हटले जाते. ध्यानावर आधारित परदेशात वापरले जाणारे मानसोपचार आणि आयुर्वेदातील सत्त्वावजय चिकित्सा यांचे ध्येय हा साक्षीभाव विकसित करणे हेच असते. आधुनिक […]
Read More
1 2 3 4

Recent Posts

Categories

Archive