Vist us on
Ayursattva

Blog Archives

रोगांचे कारण

March 17th, 2020 by  / Total comments: 4
माणूस भावनेच्या आवेगात चुकीची कृती करतो त्याला सत्त्वावजय चिकित्सेत प्रज्ञापराध म्हणतात. साऱ्या शारीरिक आणि मानसिक आजारांचे ते एक कारण आहे. याचे तीन घटक आहेत. पहिला घटक म्हणजे काय योग्य आणि काय अयोग्य हे बुध्दीला कळलेले नसते. विचारांचा आणि भावनांचा परिणाम शरीर मनावर कसा होतो, तणावाचे दुष्परिणाम कोणते आहेत, ते कसे कमी करता येतात याची माहिती […]
Read More

साक्षी ध्यान

March 8th, 2020 by  / Total comments: 3
योग आणि आयुर्वेद यामध्ये अंतःकरण आणि शरीर हे पांच महाभूतानी आणि त्रिगुणांनी बनलेले असते असे मानले आहे. त्या दृष्टीने त्यांच्यात अद्वैत आहे, स्थूल शरीराचा सर्वात सूक्ष्म भाग म्हणजे अंतःकरण होय. त्याचमुळे मनातील विकारांचे, भावनांचे शरीरावर परिणाम होत असतात आणि ते जाणता येतात हे आयुर्वेदात सांगितले आहे. मल,मुत्र विसर्जन, भूक, तहान यांची जाणीव शरीरात काही संवेदना […]
Read More

Chronic stress

February 10th, 2020 by  / Total comments: 4
Our body-mind complex works in two modes, peace and war mode When emotional brain, amygdala senses any danger, it reacts and the body goes into war mode. In this situation there are feelings of fear or anger. For example when there is a loud noise, adrenalin gets released into the body to face the danger. […]
Read More

Recent Posts

Categories

Archive